תקנון חבר מועדוןאנו שמחים על הצטרפותך למועדון הלקוחות ספירולינה פול לייף (להלן: "המועדון"), במועדון תוכלו להנות ממגוון מבצעים ותנאים ייחודיים לחברי המועדון שלנו
החברה מפעילה את אתר האינטרנט שכתובתו:
spirulina full life.myshopify.com (להלן: "אתר האינטרנט") .השימוש באתר האינטרנט כפוף לתקנון האתר. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

הצטרפות למועדון

הצטרפות לחבר המועדון של ספירולינה פול לייף הינה ללא תשלום.

החברות במועדון נכנסת לתוקף מרגע הצטרפות למועדון דרך טופס ההרשמה https://spirulinafulllife.myshopify.com/pages/rewards

בשלב זה החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום. אולם, ספירולינה פול לייף שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לקבוע כי חברות במועדון תהיה כרוכה בתשלום דמי חברות במחיר ובתנאים שתקבע החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן הודעה מתאימה .

במעמד ההצטרפות למועדון, הלקוח מתבקש למסור פרטים אישיים מזהים, לרבות שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. השימוש בפרטים אלה יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה (סעיף 9 בתקנון) . הלקוח אינו מחוייב על פי חוק למסור לחברה מידע זה, אולם ללא מסירתו לא יוכל להצטרף למועדון.

האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם הינה על הלקוח והוא האחראי הבלעדי על תקינותם ולא תשמע כל טענה לחברת ספירונה פול לייף ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.

בהצטרפות למועדון הלקוח מסכים להיות חבר ולקבל דיוור שיווקי לגבי מבצעים והנחות וכו' באתר/בסניפי ספירולינה פול לייף ובכל אמצעי מדיה אחר המיועדים לחברי המועדון.

ביטול התחברות, הקפאתה או השהייתה

חבר מועדון רשאי לבטל בכל עת את חברותו במועדון באמצעות משלוח בקשה לביטול חברות במועדון באמצעות דוא"ל שכתובתו info@spirulina.co.il או באמצעות פנייה למוקד השירות שלנו בטלפון 0777006377 או באמצעות הצ'ט בערוץ הוואטסאפ במספר 0777006377, יש לקבל אישור שהבקשה אכן התקבלה וטופלה.

ספירולינה פול לייף תהא רשאית להשהות או לבטל את חברותו של כל חבר מועדון בשל, בין היתר, ביצוע כל מעשה או מחדל הנוגד הוראות כל דין, בניגוד לתקנון לרבות מסירת פרטים שגויים, שימוש לרעה בחברות במועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
צבירת נקודות
עם ההצטרפות למועדון, ייפתח לחבר המועדון "חשבון נקודות" במערכות החברה. בחשבון הנקודות יצבור חבר המועדון נקודות, בהתאם למפורט להלן, אשר יכולות לשמש אותו לרכישות עתידיות באתר האינטרנט.

בגין כל רכישה של מוצרי החברה באתר האינטרנט של החברה יכנס הלקוח אוטומטי לרמה 1 - TIER 1 במועדון ויתחיל לצבור נקודות זכות. בתוכנית זו צוברים נקודות בכמות השווה לסכום הרכישה נטו, לאחר הנחות ומבצעים כלשהם. (רכישה ב-100 שח = 100 נקודות)

כל 100 נקודות צבירה = 5 ש"ח מימוש

על המעבר בין הרמות, בסעיף "מעבר בין מעמדות בחשבון TIER"

ספירולינה פול לייף שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תנאי התוכנית בכפוף למתן הודעה מתאימה.

מימוש נקודות הזכות יתאפשר אך ורק עבור רכישת מוצרי החברה באמצעות אתר האינטרנט של החברה ולא באמצעות חנויות פיזיות של ספירולינה פול לייף.

נקודות הזכות אינן ניתנות בשום מקרה להמרה בכסף או בשווה כסף. נקודות הזכות הן אישיות ובלתי ניתנות להעברה, להחלפה, לאיחוד או לכל שינוי אחר.

במימוש הנקודות, אנו מציעים מימוש ב-4 מדרגות בלבד
הנחה של 10 שקלים (200 נקודות)
הנחה של 20 שקלים (400 נקודות)
הנחה של 30 שקלים (600 נקודות)
הנחה של 40 שקלים (800 נקודות)

למען הסר ספק, אין מימוש חלקי של נקודות מלבד המדרגות לעיל.

ביטול עסקה עם נקודות

ביטול עסקה, החלפות והחזרות של מוצרים יבוצעו בהתאם לתקנון החברה ולמדיניות הביטולים העדכנית המפורסמת באתר החברה. על אף האמור, החזרת התמורה עקב ביטול עסקה שבוצעה באמצעות נקודות זכות תהיה גם כן בנקודות זכות, ובשום מקרה לא יינתן החזר כספי בגין רכישות כאמור.

הטבות נוספות לחברי מועדון

לשאר הטבות ואופן צבירת הנקודות לחברי המועדון יש להתעדכן בעמוד המועדון באתר https://spirulinafulllife.myshopify.com/pages/rewards, ההטבות תשתנה מפעם לפעם לפי שיקול דעתה של החברה וללא הודעה מוקדמת מצידה

מעבר בין מעמדות בחשבון TIER

מועדון ה-VIP של ספירולינה פול לייף כולל 3 רמות

רמה A - כל מי שמצטרף לתוכנית, ברמה זו כל שקל קניה שווה צבירה של 1 נקודה

המעבר לרמה B- הוא בצבירת רכישות של סה"כ 3000 ש"ח ומעלה במשך שנה. ברמה זו כל שקל קניה שווה צבירה של 1.5 נקודות

המעבר לרמה C הינו בצבירת רכישות של סה"כ ₪5000 ומעלה במשך שנה, ברמה זו כל שקל קניה שווה צבירה של 2 נקודות

המרת נקודות

כדי להיות חלק מחבר המועדון עליך ליצור חשבון באתר https://spirulinafulllife.myshopify.com/pages/rewards

יתרת הנקודות שהיתה לך במועדון הקודם תישמר לך עם יחס ההמרה כדלהלן:

דוגמא להמרת נקודות :

יתרת נקודות במועדון קודם

המרה לנקודות במועדון החדש

שווי בשח

50

1000

50